V našej škole, Strednej odbornej škole v Námestove, modernizujeme vyučovanie. Okrem okrem interaktívnych tabúľ využívame aj novinku v interaktívnom vyučovaní – SPSPI (www.spspi.eu ).


Prezentácie vyučovania - využitia systému SPSPI a v tom aj využitia otvorených zdrojov softvéru. Ukážky z reálneho vyučovania sú zamerané na využívanie IKT v predmetoch: