Blog SPS k téme OSS.


Prepáčte za blogovanie cez odkaz. Mám takto možnosť zmien, ak by boli potrebné.

Využitie otvorených zdrojov na vyučovanie v Strednej odbornej škole v Námestove.

Prispievam trochou poznatkov o využití prostriedkov z otvorených zdrojov na vyučovanie v našej škole. Riešim „SYSTÉM PREZENTÁCIE S PRIAMOU INTERAKTIVITOU UČITEĽA A RIADENOU PRIAMOU INTERAKTIVITOU ŽIAKOV – SPSPI “ ( www.spspi.eu ). Aby som nebol zaťažený veľkými nákladmi za licencie na programovacie prostriedky, nepoužíval nelegálne získaný softvér, nebol obmedzovaný rôznymi licenciami iného programového vybavenia, rozhodol som sa využiť otvorené softvérové zdroje (OSS) na riešenie systému (programovanie) a tiež na použitie programov pre samotné vyučovanie. Vzniklo riešenie, ktoré je využívané na vyučovanie anglického jazyka, fyziky a je využiteľné aj pre vyučovanie iných predmetov. V riešení je využité programovanie v C++ a v samotnom vyučovaní distribúcia linux – Ubuntu.

Ukážku z využitia OSS možno pozrieť v prezentácii interaktívneho vyučovania >>.

Na vyučovaní sú využívané otvorené zdroje:

Skúsenosti s používaním OSS.

Ja som v predošlom období veľa využíval Windows. Asi pred rokom som začal intenzívnejšie využívať aj Ubuntu. Nemal som k tomu žiadne školenie. Stačilo iba skúšanie a využitie intuície. Samozrejme pre odbornejšie využitie je potrebné aj rozsiahlejšie štúdium (samoštúdium). Bola by samozrejme dobrá aj odborná pomoc / odborné školenie – nedalo sa. Treba doplniť, že ma prestal trápiť problém počítačových vírusov.

Na prácu v Ubuntu som zaučil kolegyňu. Základné ovládanie zvládla asi za dva dni(trochu sa zorientovať a získať zručnosť) a celkom sa jej to zvidelo.

Takmer všetci žiaci sú / boli zvyknutí na Windows. S prácou s aplikáciami pod Ubuntu sa nevyskytli výrazné problémy. Žiaci nie sú obyčajne zaťažení zvykmi a sú ochotní bádať, experimentovať. Ľahko teda interaktívne intuitívne a bádateľsky spolupracujú. Získavajú tak nie len kompetencie z oblasti vyučovaného predmetu, ale aj rozšírené kompetencie vo využívaní IKT z otvorených zdrojov. Otvorený softvér sa v škole využíva aj v iných predmetoch na počítačoch učební informatiky. Odporúčam vyskúšať a využiť vo vyučovaní.

Vopred ďakujem za pripomienky k vylepšeniu.